Jacob Katz

To date I've found 1920 and 1930 census records for Bari's grandfather Jacob Solomon Katz and his family.

1920:

Katz_Jacob_1920.png
Solomon Katz  Male  37 Married White Yes Yes Head Rent 1883 Poland  1909 Poland Poland B 4
Bessie Katz  Female 37 Married White Yes Yes Wife   1883 Poland  1913 Poland Poland B 4
Sam Katz    Male  16 Single White Yes Yes Son    1904 Poland  1913 Poland Poland B 4
Max Katz    Male  14 Single White Yes Yes Son    1906 Poland  1913 Poland Poland B 4
Isadore Katz  Male  11 Single White Yes Yes Son    1909 Poland  1913 Poland Poland B 4
Abie Katz   Male  5 Single White Yes Yes Son    1915 Illinois   Poland Poland B 4
Sarah Katz   Female 2 Single White     Daughter 1918 Illinois   Poland Poland B 4
Max Mandelbaum Male  32 Single White Yes Yes Cousin  1888 Poland  1913 Poland Poland B 4
			

1930:

Katz_Jacob_1930.png
1930 United States Federal Census forMollie Katz
Illinois Cook Chicago (Districts 1501-1750) District 1717
24 Katz Soloman Head   Male  White 47 1883 Poland  Poland Poland
25 Katz Bessie Wife   Female White 47 1883 Poland  Poland Poland
26 Katz Isadore Son   Male  White 22 1908 Poland  Poland Poland
27 Katz Abraham Son   Male  White 15 1915 Illinois Poland Poland
28 Katz Sarah  Daughter Female White 12 1918 Illinois Poland Poland
29 Katz Mollie Daughter Female White  9 1921 Illinois Poland Poland
30 Katz Minnie Daughter Female White  7 1923 Illinois Poland Poland
			

Back to main census image page